۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

خبرهاي ناگفته چند هفته اخير استان

چهره هفته: علي انصاري فرزند علي اكبر انصاري از سرمايه داران بويين زهرايي الاصل حامي احمدي نژاد

و موسس بانك تات


  1. در هفته هاي اخير استان قزوين شاهد تحولات سياسي جالب توجهي بوده است اول از همه مساله تغيير استانداركه طيفي از نيروهاي حامي دولت همچون آقاي عباسپور به شدت دنبال استاندار شدن آقاي نجم زاده بودند و براي قطعي كردن آن با همراهي اسلامي(شيخ تاريوردي كه شرح تبديل شدن او از يك توهين كننده به امام خميني به يكي از حاميان احمدي نژاد و تغيير نام به اسلامي در پست هاي قبلي داده شد)به سراغ احمدي نژاد هم رفتند اما پاسخ تلخ احمدي نژاد بر اينكه «اين مسايل به شماها ربطي ندارد!» باعث دلخوري شديد شيخ اسلامي و عباسپور شده است و جالب آنكه طيف حاميان تندروي دولت همچون حامد كبودوند نيز از جمله افرادي بودند كه چندان خرسندي اي نسبت به انتصاب احمد عجم در استانداري قزوين نداشتند اما نظر به لازم الاجرا بودن اطاعت از دولت كودتا مجبورند منبعد اين استاندار جديد را بپذيرند چنانكه كبودوند در پست جديد وبلاگش ضمن اعلام مجدد سرسپردگي به دولت نتوانست جلوي نارضايتي خودش را بگيرد و به شكل ضمني به دشوار بودن كار عجم در قزوين اشاره كرده است.(كبودند در هفته گذشته البته ناكامي ديگري نيز داشت آنجا كه با هماهنگي وي و تحت نام بسيج از رسايي دعوت شد تا به قزوين بيايد و سخناني در تاييد دولت كودتا و هتاكي به منتقدان بر زبان براند اما اين سخنراني بااعتراض شديد دانشجويان و رسوايي مجدد او روبرو شد .كبودند اين موضوع را نيز همچون گذشته با قلب واقعيت و استفاده از احاديث و روايات انتخابي در وبلاگش به گونه اي شرعي ،انقلابي و از همه جالب ترفاتحانه! جلوه داده است).
  2. خبر دوم اينكه راست تندرو كه اين روزها از ابوترابي دل كنده است به شدت مشغول سرمايه گذاري بر دو مهره به نام هاي حسيني و داوود محمدي است.حسيني كه از مسولان (عقيدتي) سياسي سپاه قزوين است عنصري تندرو محسوب مي شود و نامزد راست در انتخابات آتي خواهد بود و محمدي نيز پس از پذيرش توبه نامه سياسي اش و تعهد ضمني مبني بر بازگشت از اصول گذشته و ابراز وفاداري به دولت نظر بخش تندروي راست قزوين را جلب كرده است ديگر گزينه مد نظر اين طيف محسوب مي شود.(طي هفته هاي آتي محمدي مطابق تعهدي مذكور سخناني را در حمايت از دولت در نشرياتي چون آواي تات واحتمالا رايحه خوش خدمت ايراد خواهد كرد.گفتني است رايحه ا ي ها هنوز توبه او را از صميم قلب نمي دانند. همچنين شايان ذكر است صدا و سيماي قزوين در هفته هاي اخير به انحاي مختلف من جمله حضور در نماز جمعه به پخش تصوير داوود محمدي مي پردازد حال آنكه در دوره قبل محمدي به اتهام كذب فساد اخلاقي از دور انتخابات كنار زده شد!)
  3. خبر سوم هم اينكه اينانلو از فعالان اصلي ستاد احمدي نژاد در ستاد انتخاباتي مركزي بويين زهرا و از دوستان نزديك عباسپور نماينده اين منطقه در مجلس حين دريافت رشوه 70ميليون تومان ي دستگير شده است.او اين مبلغ را از يكي از توليدكنندگان و سرمايه گذاران كارخانه اي در منطقه بويين زهرا دريافت كرده است.گفتني است هواداران دولت نظير عباسپور و حامد كبودند تا اين لحظه عادت مرسوم خود در افشاگري و عدالت محوري را با عدم اشاره به اين موضوع موقتا كنار گذاشته اند!

  4. خبر چهارم هم اينكه سرانجام و با شدت گرفتن درج سخنان هتاكانه به افراد و پرداخت مبالغه آميز و كثرت مطالب و مصاحبه هاي تخيلي در نشريه آواي تات،سرانجام نشريه هوادار دولت رايحه مهر تصميم گرفت به گونه اي خاص و براي ترميم چهره هواداران دولت در استان به نوعي از اميد مافي تبري بجويد. (ظاهرا رايحه خوش خدمت چندان تمايلي به درج تصاوير احمدي نژاد در كنار مصاحبه خيال پردازانه خواننده ها و هنرپيشه هاي ي رنگ وارنگ آواي تات نداشته است). رايحه مهر در دوهفته اخير ضمن درج مطالب انتقاد آميز از سردبير آواي تات او را فردي بي ريشه و اصل و نسب معرفي كرده است گفتني است اميد مافي پس از واسطه كردن مادر خود براي تماس با رايحه اي ها و تعديل مواضع آنان،خود نيز با لحني آرام، پاره اي از خدمات گذشته اش به هواداران دولت را يادآور شده و تلويحا قول داده است كه ديگر به برخي مسايل نپردازد. ضمن انكه اين گلايه را كرده است كه چرا وقتي شيخ قدرت در قبال نوشته هاي انتقادي او حتي اعتراض يا شكايتي نكرده است نشريه حامي دولت او را با اين لحن از خود مي راند و به قول مافي نقره داغ مي كند! اسلامي از حاميان سر سخت آواي تات مي باشد و چندي پيش نيز اين نشريه ،لقب متفكر بزرگ شيعي را به شيخ تاروردي (اسلامي كنوني)كه سوابق مستند مخالفت وي با امام خميني در همين وبلاگ منتشرخواهد شد، داده است.
  5. آخرين خبر هم اينكه علي اكبر انصاري (پدر) و علي انصاري(پسر)از سرمايه داران بزرگ حامي احمدي نژاد كه در ازاي حمايت مالي از ستاد وي موفق به اخذ رانت مجوز تاسيس بانك تات(اشاره به قوم تات ساكن در تاكستان وبويين زهرا) شده است به زودي اولين شعبه اين بانك را در قزوين افتنتاح خواهد كرد.انصاري كه اصالتا بويين زهرايي است در صنعت موبايل و مبل (بازار بزرگ مبل ايران در يافت آباد تهران و بازار بزرگ موبايل )مشغول به فعاليت است و علي انصاري فرزند وي نيز جزو هيات مديره باشگاه استقلال است كه قبل از همكاري با دولت با افشاگري هاي روزنامه كيهان در مورد پرونده مالي و زمين خواري خود مجبورشد به صف حاميان دولت درآيد تااز اين طريق، كيهان نيز دست از افشاگري بردارد .چندي پيش روزنامه اعتماد شرح مفصلي از وي و چگونگي اخذ مدرك مهندسي! از جمهوري آذربايجان رابه چاپ رسانيد).انصاري هم اكنون رابطه نزديكي با محصولي، مشايي و ديگر فعالان حامي احمدي نژاد دارد كه از طريق اعطاي كمك هاي مالي هنگفت به اخذ مجوزهاي لازم در زمينه هاي مختلف نايل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: