۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

بازي از پيش باخته حاج داوود محمدي

اگر قرار باشد در صحنه سياسي حداقل يك دهه گذشته استان قزوين، كسي را به عنوان «بازنده بزرگ» معرفي كنيم، اين شخص بي هيچ شك و ترديدي «داوود محمدي» است. قاضي دادگاه و رييس هيات پينگ پنگ استان و يك دو جين سمتي كه هيچ كدام وقتي كه حاج داوود خواست تن به آب سرد سياست بزند به ياري اش نشتافتند چرا كه -براي نمونه - از ياد نبرده ايم آن زمان كه با تكيه بر سوابق قضايي، اميد به همراهي ياران اين عرصه داشت ، جمال كريمي راد كه به حكم همكاري مي بايست هواي او را مي داشت، نامه اي به شوراي نگهبان داد كه يك سره اتهام اخلاقي نسبت به داوود محمدي ومقدمه ناكامي او در آن انتخابات بود.
(همين نامه بود كه كريمي راد ارسال مدارك و اسناد پيوست آنرا به زماني ديگر موكول كرد، اما ظاهرا چيزي در ميان نبود و تا وفات كريمي راد ارسال نشد اما همين قدر كافي بود تا داوود محمدي با تصميم ديگر شوراي نگهبان در مورد ابطال انتخابات يكسره اميد به راهيابي به مجلس را در آن دوره از ياد ببرد).
آنچه داوود محمدي را در انتخابات مجلس هفتم به بن بست كشانيد اگرچه در ظاهرابطال انتخابات و نامه كذايي كريمي راد بود اما بيش از هرچيز ديگري، برچسب «اصلاح طلبي»اي بود كه داوود محمدي با خود داشت. اين برچسب البته بيش از آنكه ناشي از مرام و اعتقاد داوود محمدي باشد از آن رو بود كه به زعم وي اين چنين برچسبي در آن دوره خريدار داشت، غافل از آنكه صرف واژه اصلاح طلبي همچون ريسمان سياه و سفيد كافي بود تا شوراي نگهبان گزيده شده در مجلس ششم را به صرافت ممانعت از ورود امثال داوود محمدي بياندازد.
از اين مرحله به بعد، محمدي؛ دست به تحليل بسيار ساده اي زد كه به ديدگاه منفعلانه سياسي او مي خورد زيرا بر اساس راهبردي كه وي براي نشستن بر صندلي مجلس در ذهن دارد؛ آنچه ديدگاه سياسي وي را در هر دوره از انتخابات مجلس مشخص مي كند، نه ديدگاه برآمده از تحليل سياسي و اعتقادي كه روي آوردن به مرامي است كه از نظر حاكميت و شوراي نگهبان؛ مجوز ورود به مجلس را دارد.
اين چنين روشي شايد براي فضاي سياسي جامعه استبداد زده ايراني چندان نامتعارف نباشد اما اشكال كار اينجاست كه داوود محمدي همواره در تشخيص ذائقه مردم ، ارباب قدرت و شوراي نگهبان دير عمل كرده است چنانكه در زماني با برچسب اصلاح طلبي پا به عرصه انتخابات مجلس هفتم گذاشت كه دير شده بود و اين اقدام جز آن بهتان نارواي اخلاقي نتيجه ديگري نداشت و زماني با فركانس هاي محتاط محافظه كارانه پا به انتخابات مجلس هشتم گذاشت كه حاكميت به هيچ وجه نمي پسنديد كه افرادي همچون ابوترابي را وجه المصالحه روزه شك داري چون داوود محمدي با آن طبع دمدمي كند .
شايد اين تصور پيش آيد كه نوار تحليل هاي اشتباه سياسي داوود محمدي اكنون قطع شده است اما اين چنين نيست . داوود محمدي كه پس از ناكامي در تشخيص كفه قدرت گاهي به چپ و گاهي به راست مي چرخيد پس از انتخابات مجلس هشتم سعي كرد كه دستي بر «ساق يار» اصلاح طلب و چشمي به «پيمانه حريف» اصولگرا داشته باشد بنابراين پس از انتخابات در حالي كه سعي مي كرد خود را به عنوان هوادار حزب اعتماد ملي نشان دهد، رابطه مستحكم و البته پنهاني خود را با جريان تندروي راست حفظ كرد؛ چنانكه هم او بود كه شيخ مهدي كروبي را در سفر انتخاباتي به استان قزوين به ديدار صفر علي تاروردي موسوم به اسلامي برد، مردي كه خصومت پنهان و پيداي او با جريان اصلاح طلبي و خط امام نه تنها در دروان پيش از انقلاب و روزگار معاصر كه حتي به تقل قولي كه چندي پيش به شكل هتاكانه اي نسبت به افشاگري هاي كروبي ابراز شد، ختم نمي شود.
پس از فرجام ناگوارانتخابات اخير و سيل تهمت ها به مهدي كروبي، داوود محمدي كه آينده خود و تحليل ناقص خويش را بارديگربلاي جان خود ديد اين بار نيز به صرافت افتاد كه اميد هاي آينده خود را به شيوه هاي ديگري بيازمايد و همين امر نيز باعث شد كه هم تن به مصاحبه با سيماي قزوين بدهد و با يادآوري ابطال انتخابات خود توسط شوراي نگهبان تمكين به راي اين شورا را به جنبش سبز و شيخ مهدي كروبي يادآور شود و هم اميد هاي آتي شوراي نگهبان را به خويش پيوند بزند اما اين دو كار پايان راهبرد سياسي حاج داوود نبوده است و اخيرا اتفاق ديگري رخ داده است كه بيش از گذشته نشان از تداوم روش هاي اشتباه وي در عرصه سياست مي دهد.
داوود محمدي كه عدم وجود اعتماد به نفس سياسي مانع از اعلام صريح «توبه »از جريان اصلاح طلبي و بالاخص شيخ مهدي كروبي و حزب اعتماد ملي شده است اين روزها به همراه احد چگيني و ميانجي گري شيخ اسلامي و طي ديدارهاي پنهاني با برخي چهره هاي جريان راست در استان، اميد آن دارد كه توبه وي پذيرفته شود و جلب نظر مثبت جريان راست و اصولگرا راه را براي ورود وي به امجلس نهم باز كند.
ديدارهايي كه داوود محمدي در اين راستا داشته است اگرچه غالبا به جاي مذاكره با درخواست يك طرفه او از جناح راست استان به پايان رسيده اما بسيار بعيد است كه بتواند طلسم ناكامي هاي پيشين داوود محمدي را بشكند چرا كه طيف تندروي رايحه خوش خدمت با درك ديدگاه هاي «ابن الوقتي» اين نامزد هميشه بازنده، از جمله مخالفان جدي پذيرش توبه داوود محمدي است و چنانكه از ظاهر امر بر مي آي؛ داوود محمدي براي اثبات بريدن از حزب اعتماد ملي و پذيرش توبه سياسي خويش، راه درازي در پيش خواهد داشت، علاوه بر آنكه نيازمند توجيه مناسبي براي خود و همراهاني است كه تا ديروز خود را منتسب به جريان اصلاح طلبي استان مي دانستند.

هیچ نظری موجود نیست: