۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

سخني با احد چگيني

احد چگيني ازتوابين مود تاييد قرار گفته حامد كبودند ، ديروز در وبلاگ خود نكات جالب توجهي را براي توجيه نمك نشناسي هايش نسبت به مهدي كروبي آورده است. چگيني كه تا ديروز بر سر سفره پهن اعتماد ملي مي نشست و نمك مي خورد و امروز نمكدان مي شكند و هنوز هم با استفاده از امكانات دفتر حزب اعتماد ملي عليه همان ها بيانيه مي دهد ادعا كرده است كه خط او براندازي نيست و به نظر او عده اي به اشتباه فكر مي كنند كه اصلاحات يعني براندازي .
سوال ما از آقاي احد چگيني اين است كه آقاي احد چگيني هركس نداند شما كه ميدانيد حادثه 18 تير از ديد همان هايي كه اكنون نوكري شان را مي كنيد و از بچه كوچكه شان مجوز توبه ميگيريد، حادثه اي بود كه براندازان ترتيب دادند .چطور آن موقع در تاييد دانشجويان آزاديخواه(به قول شما) و براندازان به ديد دوستان امروزتان، مطلب مي نوشتيد وبراي حماسه شان شعر مي گفتيد -كه هنوز هم در وبلاگتان موجوداست و در لينك هاي قبلي هم بدان اشاره كرده ايم -اما الان مدعي هستيد كه ديگران- و نه شما- فكر مي كنند اصلاحات يعني بر اندازي ؟آقاي چگيني هيچ كس نداند دوستان نزديك شما مي دانند كه ان حرف هايي كه در محافل خصوصي در مورد شخص اول مملكت مي زديد اگر امروز ضبط شده درج مي شد همگان مي فهميدند كه شما تا چه حد اصلاح طلب و تا چه حد براندازيد.
آقاي چگيني مطمين باشيد همان هايي كه الان نوكري شان را مي كنيد، در ته دل خود اعتقادي به شما ندارند كه نه عزيزتر از سعيد امامي مي شويد و نه ارزشمند تر از سعيد مرتضوي.آقاي چگيني امروز حتي هم نژادهاي شما هم به شما به ديد تمسخر نگاه ميكنند زيرا مي دانند ادم بي ثباتي كه تاديروز به خرج كروبي سفره مي انداخت و لردو كرد را به همراهي با كروبي دعوت مي كرد واگر كسي قبول نمي كرد او را به بي غيرتي و بي رگي متهم مي كرد و الان خودش مي گويد اشتباه كردم و اينطور بي ثباتي و جهل خود را نشان ميدهد اصلا بعيد نيست كه دو روز ديگر هم مثل يهودا، اربابان امروزش را انكار كند.
آقاي چگيني به جاي فرافكني برويد و با خودتان خلوت كنيد . بنده ي خدا اگرنيستيد بنده خودتان باشيد كه اين تغييرهاي ناگهاني و اين باري به هرجهت بودن ها جز بي آبرو كردن خودتان نتيجه ديگري ندارد بنابر اين سعي كنيد خودتان باشيد نه اينكه يك روز نوكري شيخ قدرت را بكنيد .يك روز نوكر داوود محمدي باشيد و يك روز هم نوكر كروبي و الان هم تقاضاي نوكري يكي ديگررا بكنيد.كمي هم به ريشه كردي خودتان برگرديد كه درآن غيرت و پاي حرف ايستادن حرف اول را مي زند. شيخ كروبي هفته پيش مهمان شما بود.خط و خطوطش را قبول نداري، سابقه سلام و عليك كه داشتيد.ميتينگ سياسي هم كه نبود مجلس مذهبي بود. اگر عرضه سياست نداريد به رگ غيرت نداشته كردي خودتان بر مي گشتيد و به او كه مهمان شما بود و قرار بود به وقت عافيت و رييس جمهور شدن كاري هم براي شما بكند در اين روزهاي سخت حداقل يك سلامي مي كرديد نه اينكه مثل موش به گوشه اي بخزيد وبراي سركرده انهايي كه به او سنگ و چوب زدند توبه نامه بفرستيد.بنابر اين مطمين باشيد آني كه امروز در وبلاگش در ازاي غلط كردم شما مي گويد: آفرين، اگر باهوش باشد ،مي فهمد كه اين كوفه گري شما و اين عمربن سعد بازي ها به اميد ملك شوراي شهر، وقتي به شيخ كروبي اش وفا نميكند به رايحه خوش هم عمرا وفا نم ي كند.
آقاي چگيني گفته ايد كه مستعار نوشتن يعني ترسو بودن اما ما فكر مي كنيم بي نامي بهتر از بدنامي و بي آبرويي است.ضمنا درتصاوير اخيرتان ديده ايم كه سيبل نمي گذاريد اين يكي كارتان درست بوده است چون ما كردها را مردم به سيبيل و غيرتش مي شناسند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

خدایش احد چگینی چه داغی به باغتون گذاشته؟ که توی یکی دوهفته اخیراینهمه براش مطلب می نویسید؟

ناشناس گفت...

با عرض پوزش باید یک مطلب را به شما گوشزد کنم و آن این هست که چگینی ها لر میباشند و کرد نیستد.

فقط برای روشن شدن شما نوشتم که دچار اشتباه نشوید.

با سپاس