۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

وقتی شال سبز برگلو می پیچد!

سبز یعنی ملتی بیدار شد

حاکم ظالم به دنیا خوار شد

سبز یعنی چشم خون آشام شب

از حضور سبز ملت تار شد

***

سبز یعنی ماه یعنی آفتاب

سبز یعنی رویش یک سال سبز

سبز یعنی ظالمی از ترس سبز

می نهد برگردن خود شال سبز

هیچ نظری موجود نیست: